Mit gondol luxusnak a NAV? Végrehajtás fizetési kedvezmény helyett

dr. Szeiler Nikolett ügyvéd, adótanácsadó Adózóna.hu oldalon megjelent cikke

A bajbajutott adózók számára gyakran a 22-es csapdájának tűnik, hogy tartozásaikra fizetési kedvezményt brusztoljanak ki a NAV-tól. Egy jogeseten keresztül bemutatjuk, mitől függ, hogy ad-e könnyítést az adóhatóság, vagy sem.

Károlynak 1,5 millió forint összegű tőketartozása van az adóhatóságnál, amely személyi jövedelemadóból és egészségügyi hozzájárulásból tevődik össze. Mivel ez az adótartozás már régebbi keletkezésű, ezért az adóbírsággal és késedelmi pótlékkal együtt jelenleg már 4 millió forintra rúg.

A 4 millió forintos hátralék behajtása érdekében végrehajtási eljárás indult, melynek során az adós tulajdonában álló lakásra és garázsra végrehajtási jogot jegyeztek be. Károly szerette volna rendezni az adóhatóság felé fennálló tartozását úgy, hogy családi kölcsönökből megfizeti az adóhatóság részére 1,5 millió forintos tőketartozást egy összegben, a 2,5 millió forint adóbírságra és késedelmi pótlékra pedig törlést, illetve részletfizetést kér, fele-fele részben. Vagyis a tőketartozáson felül további 1,25 millió forint megfizetését vállalta.

Károlynak egy hitellel terhelt ingatlana van, a hozzá tartozó garázzsal, és egy 10 éves autója.

Az adóhatóság az adóbírság és késedelmi pótlék törlésének és részletekben való megfizetésének nem engedélyezte a következő indoklással:
„A rendelkezésemre álló adatok alapján az adózó tulajdonában álló tehermentes garázs, valamit a gépjármű átlagos életvitelt meghaladó célokat szolgál, ezért kérelmének nem tudunk helyt adni”

Sajnálatos módon, fizetési könnyítési és mérséklési kérelem igénylésekor a magánszemélyeknek igen nehéz dolga van, hiszen, amennyiben magasabb a jövedelme, az adóhatóság azért nem ad helyt a kérelemnek, mert be tudja fizetni a hátralékot, amennyiben alacsony a jövedelme, azért nem ad helyt, mert nem biztosított az adótartozás megfizetése. A fizetési kedvezmény elbírálása tehát igen szubjektív eljárás, azonban úgy gondolom, hogy egy garázs és egy régi autó nem luxuscikk és nem szolgál az életvitelt meghaladó célokat.

Az adóhatóság szerint:
„A tulajdonában álló ingatlan (garázs) és ingóvagyon (autó) értéke fedezetet biztosít a tartozás megfizetésére anélkül, hogy az Art. 134. § (1) bekezdésében foglaltak – a megélhetés súlyos veszélyeztetettsége – fennállna.”

A fentiek szerint tehát Károly adja el a garázsát és értékesítse az autóját, hogy az adóbírságot és a késedelmi pótlékot be tudja fizetni az adóhatóság részére, amennyiben nem teszi meg, előbb vagy utóbb árverezéssel tesznek pontot az ügy végére. Megjegyzem, hogy a garázs és az autó elárverezéséből még 1 millió forint sem folyna be az adóhatósághoz.

A fizetési könnyítés és mérséklési kérelem esetében háromféle kedvezmény kérhető az adóhatóságtól:

  • lehetőség van részletekben történő fizetésre,
  • az adótartozás mérséklésére, törlésére
  • a fizetés elhalasztására, későbbi időpontra

A részletekben történő fizetés kérelmezése esetén az adóhatóság arra fog figyelmet fordítani, hogy adózónak, illetve vele egy háztartásban élő személyeknek van-e elegendő keresete ahhoz, hogy a részleteket fizetni tudják a család más megélhetésre költött pénze mellett.

Fontos megemlíteni, hogy Károly törvény szerint nem csak az adóbírság- és késedelmipótlék-tartozásra kérhetett volna mérséklést és részletfizetést, hanem a tőketartozás mérséklésére (törlésére) is.

A fizetési kedvezmény megadásához az adóhatóság különböző feltételeket szabhat:

  • az esedékessé váló adótartozást teljesítése
  • az adótartozás egy részének meghatározott időpontig történő megfizetése
  • megfelelő biztosíték adása (kezesség, zálog, jelzálogjog) adása

Fizetési könnyítési kérelemnek a következő három feltétel együttes fennállása esetén ad helyt a hatóság:

  • adózónak fizetési nehézsége áll fenn, mely folytán a tartozás azonnali illetve egy összegű megfizetésére nem képes
  • a fizetési nehézség adózónak nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tőle elvárható
  • a fizetési nehézség átmeneti jellegű, tehát az adótartozás későbbi időpontban való megfizetése valószínűsíthető

A NAV a fizetési kedvezmények tekintetében mindig szigorúan döntött, azonban az utóbbi évben megfigyelhető, hogy csak nagyon keveseknek ad kedvezményt, gyakran kerülnek ingóságok, ingatlanok elárverezésre. Árverés esetén azonban gyakran csak az adótartozás töredékét tudja behajtani a NAV, így mindenképp az adóhatóság számára is előnyösebb lenne, ha a fizetési kedvezmények eljárásait rugalmasabban kezelnék.

2014. szeptember 19.