Milyen változást hozott a veszélyhelyzet a felszámolási eljárásokban és egyes cégbírósági eljárásokban?

2020. május 28. napján jelent meg a Magyar Közlönyben a Kormány 249/2020. (V. 28.) rendelete (a továbbiakban: Korm. rendelet), mely a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt (a továbbiakban: Cstv.), valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényt (a továbbiakban: Ctv.) érintő változásokat rögzíti. A Korm. rendelet értelmében 2020. május 29. napjától a Cstv., valamint a Ctv. egyes rendelkezéseit az eddig megszokottaktól eltérően kell alkalmazni a veszélyhelyzet fennállásáig, ami közérthetően összefoglalva az alábbiakat jelenti:

Felszámolási eljárás 400.000 Ft-ot meghaladó tartozás esetén indítható, előtte plusz 75 napot várni kell a teljesítésre

Ha a követelés a felek közötti szerződésen vagy jogerős bírósági határozaton, fizetési meghagyáson alapul, akkor jelenleg 400.000,- forintot meghaladó összegű tőkekövetelés esetén adható be az adós ellen felszámolás iránti kérelem. Amennyiben a hitelező a felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelmét az adóssal kötött szerződésre, vagyis a Cstv. 27. § (2) bekezdés a) pontjára kívánja alapítani, úgy további szabály, hogy a hitelezőnek felszámolási kérelme benyújtása előtt a fizetési felszólításában meghatározott határidőn túl további 75 napot kell kötelezően az adós teljesítésére várni.

Vagyis, ha a hitelező a mai napon észleli, hogy a 400.000,- forintot meghaladó, nem vitatott, 2020. május 5. napjával esedékes számláját az adós még mindig nem egyenlítette ki, akkor – az eddig ismert gyakorlatnak megfelelően – elsőként fizetési felszólítást kell küldenie adós részére, melyben egy végső határidőt kell megszabnia a teljesítésre. A Korm. rendelet által hozott változás ezt követően válik igazán érdekessé, ugyanis ha az adós a fizetési felszólításban megadott határidő alatt sem rendezte tartozását hitelező felé, akkor hitelező a fizetési felszólításban megadott határidőn túl további 75 napos várakozásra kényszerül, míg az adós felszámolását kezdeményezheti. Ugyanakkor a hitelezőknek jó hír, hogy ez esetben a bíróság az adós kérelmére a korábbi 45 napos határidő helyett, már csak 15 nap haladékot adhat a tartozás kiegyenlítésére.

A hitelezőknek fontos résen lenniük! Amint tartozás keltkezkezik azonnal ki kell küldeniük a felszólító levelet, - amely mindenben megfelel a csődtörvény rendelkezéseinek – hogy a 75 várakozási idő minél előbb leteljen, ha esetleg felszámolási eljárást kellene kezdeményezni az adóssal szemben.

Emellett azt is érdemes megvizsgálni, hogy a felszámolási eljáráson kívül milyen egyéb lehetőségek vannak az igényérvényesítésre (pl. ügyvédi felszólítás, beszámítás, fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezése).

A folyamatban lévő végelszámolások lejárta 2020. október 31-ig hosszabbodik.

Könnyebbséget jelentő intézkedés azoknak a végelszámolás alatt álló társaságoknak, ahol a végelszámolási eljárás befejezésére előírt határidő letelt, hogy ezen ok miatt [Ctv. 116. § (1) bek. b) pont] kényszertörlési eljárás megindítása nem rendelhető el, és a cég 2020. október 31-ig benyújthatja törlése iránti kérelmét.

Törvényességi felügyeleti eljárások a vészhelyzet fennállásáig nem zárhatók le megszűntnek nyilvánítással

Némiképp fellélegezhetnek azok a társaságok is, melyek ellen törvényességi felügyeleti eljárás folyik, ugyanis a mai naptól egészen a veszélyhelyzet fennállásáig a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban nem dönthet úgy, hogy a céget megszűntnek nyilvánítja.

Adószám törlés visszaállítására 2020. október 31-ig lehetőség van a cég törlése nélkül

Bizonyos cégbírósági eljárások felfüggesztésre kerülnek. 2020. október 31. napjáig külön végzés meghozatala nélkül felfüggesztésre kerülnek azok a cég megszűntnek nyilvánítására irányuló eljárások, melyeket a NAV a cég adószámának jogerős törlése miatt kezdeményez, illetve már kezdeményezett.

Kényszertörlési eljárások, eltiltás mellőzésére 2020. október 31-ig van lehetőség

Szintén külön végzés meghozatala nélkül kerülnek felfüggesztésre 2020. október 31. napjáig a mai napon folyamatban lévő kényszertörlési eljárások, illetve azok az eljárások, melyekben a cégbíróság a cég megszűntnek nyilvánítása [Ctv. 116. § (1) bek. a) pont] miatt vagy a végelszámolási eljárás és törlés iránti kérelem határidőben történő benyújtásának elmulasztása miatt elrendelte a kényszertörlési eljárás megindítását, de a cégbíróság végzése még nem emelkedett jogerőre. Amennyiben a  felfüggesztés ideje alatt a cég a  cégbíróság felé igazolja, hogy a  kényszertörlésre okot adó törvénysértést kiküszöbölve a  törvényes állapotot, illetve törvényes működését helyreállította, a cégbíróság a kényszertörlési eljárást megszünteti.

Több száz felszámolási és kényszertörlési eljárásban láttunk el képviseletet. Amiben segíteni tudunk:

  • ügyvédi felszólító levél szerkesztése
  • felszámolási eljárások indítása, felszámolási eljárások során törvénő képviselet
  • kényszertörlési eljárásból újból élő céggé történő visszatérés
  • kényszertörlési eljárás esetén képviselet, eltiltál mellőzésével

 

dr. Nyitrai Vivien Flóra
ügyvéd

2020. június 1.