A vagyonosodási vizsgálat menete

A vagyonosodási vizsgálat menete

Amennyiben a vagyonosodási vizsgálat fogalmára lennénk kíváncsiak, ezt sehol sem találhatjuk, mivel ez a köztudatban keletkezett kifejezés azon adóellenőrzésre, amely kizárólag a magánszemély vagyongyarapodását vizsgálja. Ilyen jellegű vizsgálatról akkor beszélünk, ha az adóhatóság SZJA, EHO illetve különadó ellenőrzést rendelt el. A vagyonosodási vizsgálatokra sokan úgy gondoltak, mint a kiemelkedően gazdag emberek eltitkolt, adózatlan jövedelmeire specializálódott vizsgálatra. Ez a tévhit addig élt, míg orvosok, nyugdíjasok, egyetemisták is megkapták az adóhatósági megbízólevelet, így elmondhatjuk, hogy a vagyongyarapodási vizsgálatok igen széles kört érintenek a kiemelten nagy jövedelemre szert tett adózóktól a középosztályig.

Vajon akkor ki kerülhet az adóhatóság látókörébe?

A statisztikák alapján a következő esetekben válhat a legkönnyebben a vagyonosodási vizsgálatok alanyává:

  •  nagymértékű tagi kölcsönök a vállalkozásában
  •  bankszámlára történő folyamatos, nagyobb készpénzes befizetések adózatlan jövedelemből.
  • 2013-tól fontos változás a vagyonosodási vizsgálatokkal kapcsolatban, hogy az Adóhatóság előzetes értesítés nélkül – még a vizsgálat megindítása előtt – belenézhet bankszámláiba!!!
  •  nagy értékű ingatlan vásárlása
  • nagy értékű gépjármű vásárlása
  • rosszakaró bejelentése
  • Más adózó vizsgálata folytán kerül látótérbe
  • Minimálbért valló adózó
  • Tartósan veszteséges egyéni vállalkozó
  •  Más hatóság bejelentésére folytatott vizsgálat

A jogszabályi hátteret az adózás rendjéről szóló törvény biztosítja, amely kimondja, hogy ha az adózó vagyongyarapodásával és az életvitelére fordított kiadásával nincs arányban a bevallott jövedelme, az adóhatóság az adó alapját becsléssel állapítja meg.

Az adóhatóság kizárólag az elévülési időn belül vizsgálódhat, ami 5+1 évet jelent. 2013-ban ez a következőként néz ki: az Adóhatóság 2007-2012- ig írhat ki vizsgálatra, illetve ezt megelőző évekre is, de azokra az évekre nem állapíthat meg adóhiányt, csak vizsgálhatja azokat.  Adójogilag 2013. december 31. napján évül el a 2007-es év.

A vagyonosodási vizsgálatok esetén a bizonyítási teher részben megfordul: az adózónak kell bizonyítani, hogy a vagyonnövekmény legális forrásokból származik, és az után nem is kellett adózni.

Az adóhatóság kiküldött értesítésén szja, eho illetve különadó vizsgálatra történő felhívás szerepel és egy időpont a megbízólevél aláírására. Ha tanácsolhatom már a megbízólevél aláírására képviselő útján kerüljön sor, de semmiképpen se a könyvelőjét küldje be. A megbízólevéllel indul az ellenőrzés, és az első személyes adóhatósági találkozáskor a revizor megragadja az alkalmat, hogy feltegyen egy 24 pontból álló kérdéssort. Ez a vizsgálat alapja, így ennek elkerülése érdekében javaslom, hogy a meghatalmazott vegye át a megbízólevelet és csak akkor tegyen nyilatkozatot, amikor erre megfelelően felkészült, illetve felkészítették.

Az értesítésben vagy egyes adókötelezettségek ellenőrzésére vagy bevallások utólagos vizsgálatára kerülhet sor. Az előbbi esetén bizonylatellenőrzésről van szó és van időnk a vizsgálatra való felkészülésig. A bevallások utólagos vizsgálata már egy komolyabb ellenőrzés, ahol adómegállapításra kerülhet sor. Amennyiben egyes adókötelezettségek vizsgálata során talál a hivatal eltitkolt jövedelemre utaló adatokat, akkor a vizsgálat átfordul bevallások utólagos vizsgálatává.

A megbízólevél aláírása után a hatóság a bankoktól lekéri a bankszámlákat, a nyilvántartásokban megnézi az ingatlanokat és gépjárműveket, kapcsolódó vizsgálatok során feltárja a magánszemély cégeit és tagi kölcsöneit. A vizsgálatot kiterjesztheti a házastársra, gyermekre, vagy élettársra is. 2013-tól fontos változás a vagyonosodási vizsgálatokkal kapcsolatban, hogy az Adóhatóság előzetes értesítés nélkül – még a vizsgálat megindítása előtt – belenézhet bankszámláiba!!!

Kölcsön, hitel felvételére történő hivatkozás esetében a nyújtónál kapcsolódó vizsgálat válik szükségessé.
Külföldről származó jövedelem, kölcsön pénzügyi fedezetre történő hivatkozás esetében az adóhatóság illetékes szervén keresztül megkeresésre kerül a származási ország adóhatósága, aki vizsgálatot folytat a külföldi kölcsönnyújtás lehetőségére vonatkozóan.Az adóhatóság előtt hitelt érdemlő bizonyítékokkal lehet érvelni.

Szankciók: Adóbírság és késedelmi pótlék

Amennyiben a vagyonosodási vizsgálat során az Adóhatóság adómegállapítást tesz, az adó utólagos megfizetésén kívül az adózót terheli még az adóbírság (főszabályként az adóhiány 50 %-a), továbbá késedelmi pótlék (a jegybanki alapkamat kétszerese). Az adóbírság és a késedelmi pótlék méltányosságból csökkenthető, de az adóhatóság közleménye szerint : „ezekben az esetekben kevés méltánylást érdemlő körülmény szokott lenni”

2013. április 7.