Üzletrész átruházás utáni adózási és illeték szabályok

 

Az üzletrész átruházása kapcsán beszélhetünk egyrészről illetékről és személyi jövedelemadó fizetésről. 

A magánszemélyeknek az adott társaságban lévő üzletrészeik értékesítése után adókötelezettsége keletkezhet, amelyet az Szja tv. előírásai alapján kell megállapítani. Leegyszerűsítve, az üzletrész értékesítés után kapott bevételből le kell vonni a megszerzésre fordított összeget és ez tekintendő adóköteles jövedelemnek. Az üzletrész értékesítése a társaság részéről nem jár könyvelési tétellel, ezáltal csak a társaság tulajdonosi szerkezete változik meg. Az ügylet során a magánszemélyek részéről keletkezik egymással szemben követelés, kötelezettség. (Szja tv. 67§) Az Szja mértéke 15%.

Üzletrész átruházása esetén elért jövedelem után nem csak személyi jövedelemadót, hanem a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: SZOCHO tv.) alapján szociális hozzájárulási adót is kell fizetni.

A SZOCHO tv. 1. § (5) bekezdése alapján az árfolyamnyereségből származó jövedelem után 13 % szociális hozzájárulási adót kell fizet, azonban ennek mértéke maximalizált: addig kell fizetni, míg a természetes személy a tárgyévben meg nem fizette az adófizetési felső határát, vagyis a minimálbér huszonnégyszerese után az szociális hozzájárulási adót az összevont adóalapba tartozó jövedelme és meghatározott külön adózó jövedelmei (vállalkozásból kivont jövedelem, osztalék, árfolyamnyereség, értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem, stb.) után.

Az Szja tv. 1. számú melléklet 7.2. pontjában foglalt rendelkezés szerint ugyanakkor a magánszemély részére más magánszemély által ingyenesen juttatott vagyoni érték adómentesnek minősül.

Amennyiben az üzletrészt ajándékozás útján, azaz ingyenesen szerzi meg bármely "eladótól" bármely "vevő", akkor ajándékozási illetékfizetési kötelezettség keletkezhet a piaci értéken.  A törvény azonban kivételek között említi, ha egyenesági rokonok, testvérek illetve házastársak között történik az ajándékozás, illetve, ha az ügyleten valamely félnek -akár eladónak, akár a
vevőnek- szja és/vagy szocho fizetési kötelezettsége keletkezett. Illetéktv. 11. §, 17.§ (1) c) és p) pontok.

Az üzletrész vásárlás akkor keletkeztet visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettséget, ha belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése történik [itv. 18. § (2) bekezdés h) pont és (4) bekezdés); 102. § (1) bekezdés o) pont].

2022. augusztus 20.