Kötelező Törzstőke emelés!

Dr. Szeiler & Partners

2014. március 15. napjától már csak 3.000.000.-Ft törzstőkével lehet Kft.-t alapítani. Sokan nem tudják, hogy amennyiben 2014. március 15. napja után bármely változást szeretnének a cégben módosítani (név, székhely, telephely, ügyvezető, tevékenységi kör stb. ), szintén kötelesek a törzstőkét 3.000.000. forintra felemelni a változás bejegyzésével egyetemben. Amennyibern 2014. március 15-e előtt alapít céget, ráér 2 év múlva felemelni a törzstőkét 3.000.0000. forintra, illetve ha már meglévő 500.000-Ft-tal alapított cégük van, 2014. március 15-e előtt javaslunk egyes változások beiktatását, így nem kell felemelniük a törzstőkét 2 évig.

A  március 15. napján hatályba lépő Polgári Törvénykönyvbe épül be a Gazdasági Társaságokról szóló törvény, amely választ ad a törzstőke emelés kérdésére, hiszen kötelezővé teszi a cégek minimum 3.000.000-Ft-os törzstőkéjét. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Gazdasági Kodifikációs Főosztályának tájékoztatása alapján az új Ptk. hatálybalépése után de legkésőbb 2016. március 15. napjáig, minden 500.000-Ft törzstőkével alakult cég köteles minimum 3.000.000-Ft összegre felemelni a törzstőkéjét!

Ne felejtsük el, hogy a törzstőke ingó vagyonból pl. gépjármű is állhat, így ingó vagyon - könyvvizsgáló általi - értékelésével is megoldható a törzstőke emelés. Azonban élelmesnek kell lenni és nem szabad az utolsó pillanatra hagyni a módosítást, hiszen a törzstőke emeléshez, a megfelelő konstrukció kitalálásához (pl: apport) mind a könyvvizsgálónak, mind a könyvelőnek mind az ügyvédnek időre van szüksége.

A törzstőke emelés vonatkozásában fontos rámutatni arra, hogy ezen Kft-k esetében is alkalmazásra kerülnek a Ptk. rendelkezései. Tőkeemelés esetén is mód van az ún. feltöltéses szabály megfelelő alkalmazására, így lehetőség nyílik arra, hogy az átmeneti időt meghaladó időtartam alatt biztosítsák a tőkét, illetve a társaság működése során maga termelje meg a törzstőke emeléséhez, kiegészítéséhez szükséges összeget az osztalék terhére.

Ha a társaság kizárólag a Ptk. hatálybalépésével összefüggésben módosítja a szerződést, emeli meg a törzstőkéjét, a változásbejegyzési kérelem benyújtása illeték és közzétételi költségtérítés-mentesen nyújtható be.

Amennyiben szeretne céget alapítani, vagy a már meglévő cégében változást bejegyeztetni, írjon nekünk az info [gDoe7FGFgNW*] drszeiler [sTbexZtVZgE8] hu e-mail címre, vagy hívjon minket a 06 70 676 59 89-es telefonszámon.

2013. október 8.