Itt az új EU-s döntés: Ismét milliós ÁFÁt fizethet vissza a magyar adóhatóság

Dr. Szeiler & Partners

EU-s döntés alapján a magyar állam ismét sokmilliós áfát fizet vissza a vállalkozóknak termékexport esetén!

2014. Júniusáig igényelhetik vissza a cégek azt a pénzt, amelyet áfaként, adóbírságként vagy késedelmi kamatként fizettek meg, ugyanis az Európai Unió Bírósága (EUB) tavaly decemberben MEGSEMMISÍTETT egy magyar adószabályozást. 

Uniós direktívába ütközőnek minősítette az EU a magyar áfatörvény termékexportra vonatkozó rendelkezéseit, az érintett cégek ezért bizonyos feltételek esetén visszakövetelhetik az államtól a korábban befizetett áfát és a rájuk kirótt bírságot - amennyiben túllépték a 90 napos határidőt -:

A korábbi szabályozás szerint a közösségen kívülre történő értékesítés csak akkor volt adómentes, ha a társaság bizonyítani tudta, hogy a TERMÉK 90 NAPON BELÜL ELHAGYTA AZ ORSZÁGOT.

A 90 napos megszorítást az EU-s jog nem ismeri, ezért akit amiatt kötelezett a magyar hatóság áfafizetésre, hogy ezt a 90 napot túllépte, az júniusig visszakövetelheti az áfát és a hozzá kapcsolódó pótlékokat bírságokat!

A régi szabály

A 2007. évi Áfatörvény 98. §-a szerint a vállalkozásokat csak akkor illette meg áfamentesség a Közösségen kívülre irányuló termékexport után, ha a termék az értékesítés teljesítésétől számított 90 napon belül ténylegesen –  a vámhatóság által igazoltan – elhagyta az EU területét. Ha nem így történt, akkor az ügylet áfás lett, ami 27 százalék áfa, plusz az adó ötven százalékig terjedhető bírság és késedelmi pótlék megfizetését vonta maga után.

A gyakran elhúzódó vámeljárás, a szállítás, vagy a vevők késedelme miatt sok vállalkozásnak okozott fejfájást, hogy akaratukon kívül egyes termékek kivitele a 90 napos határidőt túllépte.  A NAV  azonban nem volt tekintettel a mulasztás okaira, és akár egy-két napos késedelem esetén is adóhiányt, késedelmi pótlékot és bírságot állapított meg az adózó terhére, amely a teljes exportált árumennyiség összértékének felét is elérhette.

Adott esetben sok százmilliós összegekről is szó van, így amennyiben ilyen helyzetben van vállalkozása, júniusig még van idő, hogy hathatós ügyvédi képviselettel a NAV visszafizesse az áfát a cégeknek.

Gyorsan lépett a magyar jogalkotó, itt az új szabályozás

Az Európai Unió Bíróságának döntése miatt a jogalkotó gyorsan lépett: az Országgyűlés még decemberben módosította az Áfatörvényt. A 98. § újonnan beiktatott (5) bekezdése alapján a vállalkozások 2014. január 1-től továbbra is kötelesek az értékesítés után áfát felszámítani, ha túllépik a 90 napos határidőt, ám utólag csökkenthető a fizetendő adó – azaz az adóköteles számlát adómentesre módosíthatják (azaz sztornózzák és újra kiállítják) – feltéve, hogy a termék a teljesítést követő 360 napon belül igazolhatóan elhagyta a Közösség területét.

Természetes ezt a 360 napos szabályt is érdemes lenne az Európai Unió Bírósága elé vinni, hiszen sok esetben az eladón kívüli ok miatt vesztegelnek egyes nagy értékű árúcikkek a határon belül. Ilyen például, ha az árut lefoglalják vagy zárlatot rendelnek el.

Azonban a luxemburgi székhelyű Európai Bíróság 2013. december 19-én hozott C-563/12. számú ítélete szerint a közösségi hozzáadottérték-adó szabályozásba ütközik a magyar áfatörvény azon rendelkezése, amely 90 napos határidőt ír elő az exportált termékek EU-n kívülre szállítására az adómentesség igényléséhez.

Mit tegyen, ha érintheti a jogszabályváltozás?

  • Azok a Társaságok, akiknek jelenleg is folyamatban lévő ügyük van a NAV-val szemben a 90 napos szabály miatt, közvetlenül hivatkozhatnak a Bíróság döntésére.
  • Azok a Társaságok viszont, akik már megfizették az áfát és a bírságokat,  az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCIII. törvény által biztosított visszatérítési joggal élhetnek, ha ennek jogszabályi feltételei fennállnak.
  • A már korábban jogerősen lezárult peres ügyek esetében az érintett cégek, az Európai Bíróság döntésére, mint új körülményre hivatkozva,  perújítást kérhetnek.

A visszaigénylés 2014. június 18-áig tart. A határidő jogvesztő: ezt követően a hatályos magyar szabályozás alapján nincs lehetőség visszaigénylésre.

Kihez fordulhatok ebben a kérdésben?

Érdemes idejében áttekinteni az ilyen ügyleteket és ügyvédi szakértői segítséget kérni a szükséges dokumentumok elkészítéséhez, benyújtásához és a visszaigénylési folyamat teljes levezetéséhez, így amennyiben ilyen ügyleteket bonyolított írja meg ügyét az info [gDoe7FGFgNW*] drszeiler [sTbexZtVZgE8] hu e-mail címre vagy hívjon minket a 06 70 676 59 89-es telefonszámon.

2014. február 25.