Ingatlan-végrehajtás az adójogban

A végrehajtása alapvetően azt feltételezni, hogy az adós részéről nem történt önkéntes teljesítés. Az adójogban ingatlan-végrehajtásának akkor van helye, ha az adótartozás az 500 ezer forintot meghaladja, illetve ennél kisebb összeg esetén, ha a tartozás a végrehajtás alá vont ingatlan értékével arányban áll. Az adós és a vele együtt élő közeli hozzátartozó lakhatását közvetlenül érintő ingatlan csak akkor értékesíthető, ha a végrehajtás más formái nem vezettek eredményre. A fentiek tehát azt jelentik, hogy az adóhatóság – mielőtt ingatlan végrehajtásra kerülne sor - először a bankszámlát inkasszózza, ingóságot kísérel meg végrehajtani (a gépjárműfoglalás tipikus esete), az adós munkabéréből eszközöl levonásokat és amennyiben ezek nem vezettek eredményre, az adós ingatlanát helyezi végrehajtás alá.

Gyakori azonban, hogy az ingatlant akkor is lefoglalja, amint a követelése behajthatóvá válik, így biztosítva, hogy az adóvégrehajtás alatt az ingatlant sem elidegeníteni sem megterhelni ne lehessen (azonban ekkor az értékesítést még nem kísérli meg). Amennyiben törvény szerint az ingatlan-végrehajtásának nincs helye, az adótartozás erejéig az adóhatóság jelzálogjogot jegyez be. A jelzálog biztosítására pedig elidegenítési és terhelési tilalmat. Ha az adóvégrehajtás során ingó és ingatlan-végrehajtást is eszközölt az adóhatóság, az ingatlan értékesítésére csak akkor kerülhet sor, ha az ingó végrehajtás nem vezetett eredményre, vagy abból az adótartozás nem került kiegyenlítésre. A foglalás történhet egész ingatlanra vagy tulajdoni hányadra is.

Az ingatlant árverésen, nyilvános pályázaton vagy árverésen kívüli eladással értékesítik. Az árverési hirdetményt az illetékes adóhatóság hirdetőtábláján teszik közzé. Jogorvoslat az ingatlan-végrehajtásban Az adóhatóság által hozott végzések, illetve az adóvégrehajtó törvénysértő intézkedése vagy annak elmaradása ellen az adós, a behajtást kérő, illetőleg az, akinek a végrehajtás jogát vagy jogos érdekét sérti, az intézkedés vagy annak elmaradásától számított 8 napon belül végrehajtási kifogást terjeszthet elő. Kevesen tudják azonban, hogy a végrehajtást foganatosító adóhatósághoz előterjesztett végrehajtási kifogást, ha az kellően alapos, a hatóság nem terjeszti fel a felettes adóhatóságnak, ha az abban foglaltakat maradéktalanul elfogadta.

Aki a lefoglalt vagyontárgyra tulajdonjoga vagy más joga alapján tart igényt, amely a végrehajtás során történő értékesítésnek akadálya, a vagyontárgynak a foglalás alóli feloldása iránt végrehajtási igénypert indíthat. Hogyan függeszthető fel a végrehajtás? Amennyiben az adóhatóság helyt ad a fizetési könnyítési és mérséklési kérelmünknek, a végrehajtást felfüggesztik, ha azonban nem teljesítjük a határozatban foglaltakat, a tartozás azonnal visszarendeződik és behajthatóvá válik. Akkor is szünetel a végrehajtás amikor az első fizetési könnyítési kérelmünk elbírálás alatt van.

A végrehajtás elévülése Az adótartozás végrehajtásához, a költségvetési támogatás kiutalásához való jog az esedékesség naptári évének az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el. Amennyiben az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik. Amennyiben szeretné megakadályozni, hogy ingatlanát végrehajtsák vegye fel velünk a kapcsolatot.

Amennyiben végrehajtás alá került a cége vagy, mint magánszemély került a végrehajtás közelébe és

  •      végrehajtási kifogást
  •      igénypert
  •      fizetési kezdvezmény iránti kérelmet
  •      pert szeretne indítani,

az info [gDoe7FGFgNW*] drszeiler [sTbexZtVZgE8] hu e-mail címen vagy a 06/70/676/59/89-es telefonszámon tudja Irodánkkal felvenni a kapcsolatot.

2013. április 28.