Egyezségkötés a felszámolás során- lehetőség a cég megmentésére

Kevesen tudják, hogy az adós cég és a hitelezők közötti egyezségkötésre a felszámolási eljárásban mindaddig lehetőség van, ameddig a felszámoló be nem nyújtja a bíróságra a zárómérleget, azaz igen sok idő áll rendelkezésre arra, hogy a felszámolás alá került cég megmenthető legyen. Sok esetben ajánljuk ezt a lehetőséget mi is ügyfeleinknek, leggyakrabban akkor, amikor valamilyen a vállalkozásban lévő vagyontárgyat kell megmenteni. Gyakori ugyanis, hogy a cégek úgy futnak bele egy felszámolási eljárásba, hogy azt ők nem is akarták, így például, ha a bíróságtól kapott postai küldeményt későn vették kézhez és a felszámolási eljárás már visszafordíthatatlan.

Előfordulhat olyan eset is, amikor olyan rossz állapotban van a cég könyvelése, hogy jobb megegyezni a hitelezőkkel és megfizetni a felszámolási költségeket, mint kitenni a felszámolás alá került cég tagjait és ügyvezetőit egy esetleges büntetőeljárásnak. Gondoljunk csak bele, milyen következményekkel járhat, ha úgy kezdődik el egy felszámolási eljárás, hogy a házipénztárból igen jelentős kölcsönök lettek folyósítva a tagnak. Ilyen esetben a felszámoló visszaköveteli a tagtól az összeget és büntető feljelentéssel is élhet. Ilyenkor jobb egy egyezségi kérelmet előterjeszteni, amelyben az adós cég megegyezik a hitelezőkkel és megfizeti a felszámolás költségeit is.

Egyezségkötés lehet akkor is a cél, ha a vállalkozás jelentős vagyontárgyakkal, készlettel rendelkezik, amelyek értéke jóval meghaladja a hitelezői igényeket. Gyakori, hogy az adóhatóság igen gyorsan felszámolási eljárást kezdeményez,  ha látja, hogy a Társaság jelentős vagyontárgyakkal rendelkezik, azonban a végrehajtási eljárás valamilyen oknál fogva nem vezetett eredményre. Érdekesség, hogy felszámolási egyezség során sokkal könnyebb a NAV-val egyezkedni, mintha még felszámolás előtt kérnénk fizetési kedvezményt. Természetesen azért, mert ez az adóhatóság utolsó esélye, hogy pénzhez jusson.

Az egyezségkötés menete a felszámolási eljárásban – Megegyezés a hitelezőkkel

A felszámolást elrendelő végzés közzétételét követő 40 nap eltelte után, a felszámolási zárómérleg benyújtásáig a hitelezők és az adós között bármikor helye van egyezségnek. 40 nap áll ugyanis a hitelzők rendelkezésére, hogy bejelentkezzenek a felszámolási eljárásba. Mindazok, akik a felszámolási eljárásba hitelezőként nem jelentkeztek be, egyezségkötés esetén az eljárás befejezését követően követelésüket az adóssal szemben nem érvényesíthetik.

A gyakorlatban az egyezség megkötése úgy működik, hogy bejelentjük a felszámolónál, hogy egyezséget szeretnénk kötni a hitelezőkkel és kérjük, hogy hívjon össze egy egyeztető tárgyalást. Az egyeztető tárgyaláson már tudni lehet, hogy hány hitelező jelentkezett be a felszámolási eljárásba. Az egyezségi tárgyalásra az adós köteles a fizetőképesség helyreállítására alkalmas programot és egyezségi javaslatot készíteni. Az egyeztető tárgyaláson elhangzottaknak megfelelően – ha sikerült valamilyen fizetési, átütemezési konstrukcióban megállapodni a hitelezőkkel – a felszámolást elrendelő bírósághoz be kell jelenteni, hogy az adós és a hitelezők egyezséget kívánnak kötni.

A bíróság az egyezségi kérelem beérkezését követően 60 napon belül egyezségi tárgyalást tart. A bíróság előtti egyezségi tárgyalásra a felszámoló jelentést készít, amely összegezi az adós vagyoni helyzetére vonatkozó adatokat, különösen:

 • a számviteli jogszabályok szerinti felosztható vagyont,
 • az egyes hitelezői csoportok követeléseit, és
 • külön tájékoztatást ad az eddigi és a várható követelésekről, valamint
 • a számviteli törvény szerinti függő követelésekről és kötelezettségekről is.

Az egyezségi tárgyalás során a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet és a hitelezők megállapodhatnak a tartozások

 • kielégítésének sorrendjében,
 • teljesítési határidejének módosításában,
 • kielégítésének arányában és módjában, továbbá
 • mindabban, amit a felek az adós fizetőképességének helyreállítása érdekében vagy egyébként szükségesnek tartanak, különös tekintettel a bevételek növekedését eredményező intézkedésekre.

Az egyezség jóváhagyása
Szerencsés esetben a felszámolás alatt csak egy vagy két hitelező van, akikkel így könnyebb megegyezni a megfelelő fizetési ütemezésben. Amennyiben több hitelező van és nem mindegyik kíván megegyezni az adóssal, az egyezségre csak akkor kerülhet sor, ha azt az egyezség megkötésére jogosult hitelezők szavazatának legalább a fele támogatja.

A gyakorlatban, ha kevés hitelezővel kell megegyezni akkor már egy tárgyalás is elegendő, hogy a bíróság  jóváhagyja az egyezségi kérelmet. Érdemes tudni, hogy egyezségkötés során kalkulálni kell a felszámoló díjával, a felszámolási költségekkel is, amelyet általában még a kérelem jóváhagyása előtt letétbe kell helyezni a felszámolónál. A felszámolási költségek könnyen kikalkulálhatóak a felszámolási zárómérlegből.

A felszámoló díjjának összege az adós felszámolási zárómérlegében szereplő eszközök könyv szerinti értékének 2%-a, de legalább 200 000 forint, amely az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza. A díjat a bíróság - a felszámoló által elvégzett tevékenység, az adott eljárás munkaterhe, időtartama figyelembevételével - ennél alacsonyabb mértékben is meghatározhatja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az adós kéri a bíróságot, gyakran jóval alacsonyabban állapítja meg a felszámoló díját, mint ahogy azt a felszámoló önmaga megállapította.

Ha a bíróság jóváhagyja az egyezséget, a felszámolónak kötelessége elkészíteniel a következőket:

 • zárómérleget,
 • kimutatást a bevételek és a költségek alakulásáról a felszámolás alatt,
 •  záró adóbevallást és zárójelentést, és azokat az állami és az önkormányzati adóhatóságnak az egyezségkötést követő 30 napon belül megküldeni.

Az egyezség megkötése nem egyenlő a felszámolási eljárás megszűntetésével. A bíróság a felszámolási eljárást akkor szünteti meg, ha az adós valamennyi nyilvántartásba vett, elismert vagy nem vitatott tartozásának megfizetése megtörtént, és a felszámoló díjának megfizetésére is van biztosíték.

2017. május 5.