Akadozik az elektronikus kapcsolattartás: az eseti meghatalmazások bejelentésének kálváriája a NAV-nál

Főként könyvelők és ügyvédek kerültek hátrányos helyzetbe az elektronikus kapcsolattartás, azon belül is az eseti meghatalmazotti képviselet miatt. Ez azért is veszélyes, mert az adózásról szóló törvények sokkal szűkösebb határidőket szabtak az adózóknak, azonban a meghatalmazottak eljárni igen nehézkesen tudnak. Az alábbiakban felhívjuk a problémára a figyelmet és szeretnénk segíteni azon meghatalmazottaknak, akik nem tudnak az adóhatósággal elektronikusan kommunikálni.

Ki is az eseti meghatalmazott?

Egyszerűen szólva az, aki nem állandó meghatalmazott a NAV előtt és nem maga az ügyfél. Ez azt jelenti, hogy csak eseti jelleggel, csak adott ügyben, vagy ügyön belül kizárólag valamely eljárási cselekmény során jár el: Pl. egy magánszemély fizetési könnyítés elkészítésére ad meghatalmazást vagy NAV ellenőrzés során történő eljárásra, előzetes adóregisztrációs igazolás kérelmezésére stb.

Az első meglepetés akkor éri a meghatalmazottat, amikor beküldi az ÁNYK űrlapot a meghatalmazásával együtt, azonban a NAV egy elutasító nyugtát küld „jogosulatlanság hiányában”

Ekkor a meghatalmazott elkezdi keresni, hol van a probléma, amit egy NAV tájékoztatóban meg is talál: A NAV által rendszeresített ÁNYK űrlapok elektronikus úton történő benyújtásának módja, valamint a képviselet bejelentése címmel

Ebben leírják, hogy az eseti meghatalmazottnak a kérelem elküldése előtt e-papíron kell beküldeni a meghatalmazását. ÁNYK, elektronikus űrlap benyújtására jogosító eseti meghatalmazást az elektronikus űrlap benyújtását megelőzően szükséges benyújtani, tekintettel arra, hogy az állami adó- és vámhatóság a benyújtási jogosultságot előzetesen vizsgálja és képezi meg. Az elektronikus formában tett bejelentéshez csatolni kell a hiteles elektronikus irattá alakított meghatalmazást vagy a meghatalmazást tartalmazó, legalább az adózó, illetve törvényes képviselője minősített elektronikus aláírásával vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatással hitelesített elektronikus iratot. Papíralapon tett bejelentés estén a meghatalmazás egy eredeti példányát mellékelni kell.

Azonban az eljárást meg sem lehet indítani

Adott például egy fizetési kedvezmény iránti kérelem, amelyet egy magánszemélynek kellene benyújtani. Az ÁNYK nyomtatványhoz hiába csatoljuk a meghatalmazásunkat, „jogosultság hiányában elutasítva„ jelzéssel érkezik vissza. Ezért előzetesen az – előbbiekben elmondottak miatt - e-papíron be kell nyújtani a meghatalmazást. Kiválasztjuk, hogy ügytípus: Adóügy, azon belül is Kérelem (adóügy) és választunk egy illetékes adóhatóságot. ITT JÖN A TRÜKK! Ugyanis csak akkor engedi elküldeni a kérelmet, ha beírjuk az előzmény iktatószámát. Az indítani kívánt kérelemnek azonban még nincs iktatószáma. Az e-papír használati útmutatójában sincsen erről információ, hogy mit kell tenni, ha nincs az ügynek előzménye. Azonban az e-papír tájékoztató vonalán azt az utasítást kaptam, hogy egyszerűen írjak be egy 1-est! De ne több számot mert akkor azt hiszi a rendszer, hogy iktatószám.

Sikerült beküldeni a meghatalmazást, de a kérelmet még mindig nem

Valahol tehát kering a meghatalmazásunk és valamikor majd iktatják. A NAV telefonos ügyfélszolgálatán azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a meghatalmazás e-papíron történő beadását követően már fél órával küldhetem is a kérelmet ÁNYK űrlapon. Jelentem január óta ez nem működik.

Ezzel az az óriási gond, hogy több eljárás esetében is lecsökkentették a kérelem benyújtására nyitva álló határidőt, amelyet a fenti probléma miatt nem lehet benyújtani.

Például az előzőekben említett fizetési kedvezmény iránti kérelem esetén az esedékességtől számított 8 napon belül be kell nyújtani a kérelmet, különben végrehajtják az Adózót. Azonban 8 nap alatt az e-papíron benyújtott meghatalmazást nem dolgozza fel az adóhatóság.

A megoldás egyszerű lenne

ÁNYK űrlapon beadott kérelmek esetén a nyomtatványhoz csatolt meghatalmazást fogadja el az adóhatóság és ne utasítsa el „jogosultság hiányában”

Olyan ÁNYK űrlapok esetén pedig, ahol a program egyáltalán nem enged meghatalmazást csatolni, ott szükséges a program kijavítása oly módon, hogy csatolhatóak legyenek a meghatalmazások. Ilyen például a 19TADRI nyomtatvány, amelyen előzetes adóregisztrációs igazolást lehet kérni.

Az NAV ellenőrzésekkel kapcsolatos eseti meghatalmazások még a könnyebben megoldható problémák közé sorolandóak, mert ott már van az ügynek egy ügyintézője, akinek lehet jelezni, hogy beadtunk egy meghatalmazást epapíron.

Adja meg nevét és telefonszámát, visszahívjuk

Kérjük adja meg a teljes nevét. Pl.: Kovács Ferenc vagy Dr. Kovács Ferenc András.
A mező minimum kettő és maximum négy szóból álló nevet fogad el.
+36
Kérjük adja meg telefonszámát: körzetszám + telefonszám. Ne használjon 06 vagy +36 előtagot. Pl.: 30 123-4567 vagy 55 123-456
Kérjük adja meg e-mail címét
Kérjük egy-két kulcsszóval jelezze felénk, hogy miben segíthetünk Önnek.
(Pl.: adóellenőrzés, jogi képviselet, könyvelés stb.)

2019. november 27.