Adóellenőrzés

Mit is jelent az adóellenőrzés?

Sok megbízónk érkezik hozzánk azzal a kérdéssel, hogy vajon lehet e az Adóhatóság ellen fellépni egy adóellenőrzés során, vagy fogadjuk el, hogy a hatóságnak mindig igaza van. Úgy vélem és kiállok azon álláspontom mellett, hogy az Adóhatóság előtt az ügyfeleknek állam által biztosított vagy választható, de kötelező jogi képviselettel kellene rendelkeznie, mivel a cégvezetők a saját munkájuk szakértői, de nem adózási szakemberek. 

Adóellenőrzés során a hatóság vizsgálhatja a társasága számláinak adattartalmát, a gazdasági események valódiságát, a felszámított és a levonásba helyezett áfát, vevőit és szállítóit, vagyongyarapodása okát és bármely adózással kapcsolatos tevékenységét. Szinte bizonyos, hogy nincs olyan már hosszabb-rövidebb ideje működő vállalkozás Magyarországon, amely elkerülheti, hogy egyszer nála is megjelenjen a revizor és tudjuk, hogy egy adóhatósági ellenőrzés valamennyi adózó életében kiemelkedő figyelmet érdemel. A magánszemélyeknél történő vizsgálat ugyancsak kiemelkedő jelentőséggel bír. Ugyanúgy folynak szja, eho stb. vizsgálatok magánszemélyek ellen jelenleg is, mégha a vagyonosodási vizsgálatok "becsléses" formáját jelenleg módosították, azaz egyúttal büntetőüggyel is párosul.

Sok éves tapasztalatunk alapján a következő LEGGYAKRABBAN ELŐFORDULÓ ADÓELLENŐRZÉSI TÍPUSOKAT gyűjtöttük össze:

 • Egyes adókötelezettségek ellenőrzése során az adóhatóság adatgyűjtést, iratellenőrzést végez, amely eredményéről megállapítást nem tehet, kizárólag adóbírság, mulasztási bírság megállapítására kerülhet sor. Amennyiben súlyosabb hibákat észlel (nem megfelelő az áfa elszámolás,nem egyezik a bevallás az áfa analítikával vagy a számlákkal, fiktív számlákat talál a könyvelésben, valótlan gazdasági eseményekre derül fény, a vagyongyarapodásnak nincsen fedezete) akkor ezen vizsgálat alapján elindítja az átfogó, bevallások utólagos vizsgálatát. Szükséges felhívni a figyelmet, hogy azért is javasoljuk, hogy már ekkor forduljon szakértőhöz ,mert ebben a vizsgálati formában lehetőség van ÖNELLENŐRZÉSRE, addig amíg át nem fordul bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzésre. Magánszemélyeknél szintén a leggyakrabban ilyen módon indul eljárás, bekérnek minden iratot, majd eldöntik 30 nap alatt, indítanak e egy hosszabb ellenőrzést: bevallások utólagos vizsgálatát
 • Bevallások utólagos vizsgálata alapján (amely lehet céges vagy magánszemélynél szja, eho stb. vizsgálat is ) az adóhatóság átfogó ellenőrzést végez. Ezen vizsgálati forma irányulhat ÁFA, TAO, SZJA (jellemzően vagyonosodási vizsgálatok során), EHO, különadó vizsgálatára. Ez a vizsgálati forma a leggyakoribb, jellemzően több hónapot, évet ölel át. Az új adózási szabályok folytán úgy indul az ellenőrzés, hogy adózó kap egy levelet az adóhatóságtól, melyben általában már ott lapul a megbízólevél is. Minden ellenőrzés megbízólevéllel indul, amelyet az adóhatóság vagy kipostáz - ekkor a levél adózó általi átvételével indul az ellenőrzés - vagy levél illetve telefon útján értesítít, hogy mikor jelenjen meg az ügyfél az adóhatóság előtt a megbízólevél aláírása ügyében. Jellemzően a revizor már az első alkalommal megragadja az alkalmat, hogy kifaggassa adózót, aki minél előbb szeretne túlesni a hatóság előtti meghallgatáson ezért a legtöbb esetben rosszul nyilatkozik és "mindent kifecseg". Ezért javasoljuk, hogy már az adóhatóság első értesítésével egyidejűleg bízzák az ügyüket szakértő képviselőre. Fontos, hogy amint elindul az ellenőrzés nincs lehetősé önellenőrzésre. 
 • Kiutalás előtti áfa ellenőrzés esetén a társaság ÁFA visszaigénylő pozícióban van. Ekkor az adóhivatal kiemelt feladata vizsgálni, hogy az eddig befizetett, adóhatóságnál lévő pénzünk valóban visszafizethető-e? A kiutalás előtti ÁFA ellenőrzés az egyik kiemelt ellenőrzési mód, amely ellenőrzések fő irányultsága a visszaigénylésre megnyíló jogosultságunkat (teljesítés ideje) ellenőrzi illetve a Fiktív számlás ügyleteket vizsgálja. Téves teljesítés megállapításának pedig - akár csak azért mert később nyílna meg a levonási\visszaigénylési pozíciónk - az lehet a következménye, hogy a visszaigényelt ÁFA összege utáni adóbírságot kell fizetnünk. 
 • Helyszíni ellenőrzés során általában nem fedik fel magukat a revizorok, hanem vásárlónak tűnve ellenőrzik a számlaadást, amennyiben adnak számlát, azt pedig egy későbbi adóellenőrzés során felhasználhatják. (Vajon beletette-e az adott számlát a cég a könyvelésébe). Súlyos szabályszegések esetén helyszíni bírság, boltbezárás is lehetséges, illetve ennek alapján indíthatják meg a bevallások utólagos ellenőrzésére irányuló vizsgálatot.  A helyszíni vizsgálatok, adatgyűjtések elsősorban a tulajdonosváltással, illetőleg illetékességváltással érintett adózókra irányulnak. Emellett kiemelt szerepet kaptak az értékesítési láncolatok feltárását célzó összehangolt operatív ellenőrzések, valamint a klasszikus operatív vizsgálatok (a számla- és nyugtaadási kötelezettség teljesítésének vizsgálatafoglalkoztatotti ellenőrzések, árueredet, illetve leltár vizsgálatok).
 • Ismételt ellenőrzés során, új tények, bizonyítékok felfedezése esetén az adóhatóság a lezárt időszak ellenőrzését is megnyithatja újra és ismételten elkezdhet ellenőrizni.Amennyiben már túl van egy átfogó több éves ellenőrzésen pl vagyonosododási vizsgálat vagy áfa ellenőrzés, ÚJ BIZONYÍTÉKOK esetén - pl. rosszakaró általi bejelentés - ISMÉTELTEN megnyithatják és elkezdhetik a sok éves ellenőrzést.
 • EKAER ellenőrzés - Hatósági zár, tetemes mulasztási bírság, lefoglalás lehet a következménye, ha az adózó nem tesz eleget az EKAER követelményeinek, amelyet kormányzati berkekben  az áfacsalás elleni harc csodafegyvereként emlegetnek. A mulasztási bírság az áru értékének akár a 40 % is lehet. Ha több jogsértés történik, a másodiknál már a 40 %-os bírságot szokták kiszabni. És nem kell olyan nagy dolgokra gondolni, elég, ha a kamion egy másik raktárba teszi le az árut, mert ahová a bejelentése szól az megtelet vagy elég, ha az adminisztráció félreüt valamilyen adatot a bejelentésnél. Korábbi cikkeinket itt tekinthetik meg a témában https://www.drszeiler.hu/hu/publikaciok/afa-vizsgalatok/itt-az-afaellenorzes-csodafegyvere-minden-amit-az-ekaer-rendszerrol A bírsáot ne hagyja annyiban, le lehet csökkenteni, vagy akár eltöröltetni.
 • Egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló ellenőrzés: önmagában véve az egyes adókötelezettségek ellenőrzéséhez hasonlító ellenőrzés, mert önmagában adóhiányt nem állapít meg, de amiért kiemelten rettegett adóellenőrzés fajta, mivel nagyon sok esetben a NAV nyomozóhatóságának tevékenysége alapján kerül elrendelésre, azaz esetleges bűncselekmény kapcsán! Azaz aki ilyen ellenőrzést kap nagy valószínűséggel felmerül a lehetősége, hogy a NAV egy másik hatósága már nyomoz az ügyben vagy esetlegesen nyomozni fog. Amennyiben az egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló ellenőrzés problémákat tár fel, biztosak lehetünk a bevallások utólagos vizsgálatának történő ellenőrzésében, amennyiben az még ekkor nincs folyamatban.
 • Támogató eljárás 

  Ha az adóhatóság a rendelkezésére álló adatok alapján az adózó vonatkozásában kockázatot tár fel a feltárt kockázat megszüntetése érdekében az adóhatóság támogató eljárást indíthat, amelyben a részvétle önkéntes. Ha adózó nem él a lehetőséggel, komolyabb ellenőrzést fog indítani a NAV. Az adóhatóság a támogató eljárás keretében a) az adózót felhívja önellenőrzésre, illetve b) kapcsolatfelvételt kezdeményez az adózóval, amelynek célja a feltárt hibák, hiányosságok orvoslása

Az adóellenőrzések irányultságukat tekintve mind adónemekre, mind időszakra irányulnak. Pl. Az adóhatóság bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést végez 2014. és 2015. évre ÁFA adónemben. Az adóellenőrzéseket két revizor végzi. Miután a revizorok lefolytatták az ellenőrzést (amely pár naptól, több évig is eltarthat), jegyzőkönyvet hoznak róla, ezek után kezdődik a hatósági szakasz, amely során jogászok az ellenőrzési jegyzőkönyv alapján határozatot hoznak.

Hogyan kerülhet az adóellenőrzés célpontjává?

Az adóhatóság elnöke minden évben közzéteszi az ellenőrzési irányelveket, amelynek figyelembe vételével írják ki adózókat ellenőrzésre. Az előző évhez hasonlóan az adóellenőrzések az adózói életút különböző szakaszaihoz (alakulás, működés, átalakulás, megszűnés), másrészt kockázatos adózói kapcsolatokhoz köthetők. A következőkben összegyűjtöttük Önöknek Irodánk tapasztalatait arról, hogy hogyan kerülhet Ön vagy cége az adóhatóság látókörébe:

 • ALAKULÓ TÁRSASÁG esetén az adóregisztrációs eljárásban már azonnal leellenőrzi az adóhatóság, hogy egyáltalán engedélyezi-e a cégalapításunkat. Nem engedélyezi a cégalapítást, ha korábbi vagy meglévő cégünk adószámát az adóhatóság törölte vagy több mint 15 milliós adó és egyéb tartozást hagyott maga után.
 • Kiemelt figyelmet kapott az adóhatósági ellenőrzésre kiválasztás során a FIKTÍV SZÁMLÁK KISZŰRÉSE és a fiktív számlákon alapuló adó-visszaigénylések megakadályozása  általában a belföldi áfa összesítő jelentés adatainak feldolgozása alapján.
 • Továbbra is számíthatnak ellenőrzésre azon működő vállalkozások, akik NEM TESZNEK ELEGET BEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉGÜKNEK, gyakran változtatják székhelyüket, illetékességüket, illetve tulajdonosi körüket.
 • Fő ellenőrzési terület az ADÓMINIMALIZÁLÓ és TARTÓSAN VESZTESÉGES társaságok kiszűrése, vagy akik esetében ADÓCSALÁSBANban, láncértékesítéses ügyletekben való részvétel gyanúja merül fel.
 • A költségvetés legjelentősebb adóbevétele az általános forgalmi adóból származik, ezért az adóhatóság kiemelt feladatául tűzte ki az utólagos ellenőrzéseken belül az ÁFA  ELLENŐRZÉSEK számának növelését és azok hatékonyságának fokozását. A 2012. július 1-jétől fordított adózás alá eső mezőgazdasági termékek értékesítésének áfa ellenőrzését ki kell terjeszteni a különleges jogállású adóalanyokkal folytatott kereskedelem ellenőrzésére, valamint a 2013. április 1-jétől a fordított adózás körébe vont ágazatok (sertés és takarmány kereskedelem) vizsgálatára is.
 •  a korábbi évekhez képest fokozott számban végzi a környezetvédelmi termékdíj, az energiaadó és a népegészségügyi termékadó tekintetében is a kiutalás előtti és az utólagos ellenőrzéseket.
 • A tevékenységek közül  elsősorban a szolgáltató szektor és ezen belül is a nagykereskedelem (különösen cukor, édesség, élőállat- és húskészítmény, elektronikai, számítástechnikai eszközök nagykereskedelme) kerül kiemelésre. Fokozottan ellenőrzik a használt cikk bolti kiskereskedelmével, biztosítási ügynöki, brókeri tevékenységgel foglalkozó vállalkozásokat.

SZANKCIÓK -Adóbírság és késedelmi pótlék

Amennyiben ADÓELLENŐRZÉS során az Adóhatóság adómegállapítást tesz, az adó utólagos megfizetésén kívül az adózót terheli még az adóbírság (főszabályként az adóhiány 50 %-200%- a), továbbá a késedelmi pótlék (a jegybanki alapkamat kétszerese). Az adóbírság és a késedelmi pótlék méltányosságból csökkenthető, de az adóhatóság közleménye szerint : „ezekben az esetekben kevés méltánylást érdemlő körülmény szokott lenni”

Milyen jellegű adóellenőrzések és adóügyek esetén tudunk hatékony képviseletet nyújtani?

 • Vagyonosodási vizsgálatok
 • Adóhatóság előtti képviselet
 • Felszámolási eljárások
 • ÁFA vizsgálatok
 • Büntetőjogi képviselet – Gazdasági büntetőjog
 • Adótanácsadás
 • Végrehajtási eljárások
 • Fizetési könnyítési kérelmek
 • Áfa visszaigénylés belföldről
 • Áfa visszaigénylés külföldről
 • Cégátvilágítás, Cégügyek, Ingatlanügyek

2013. június 30.